Disclaimer

Deze website is een product van Halbe Hielkema. Halbe Hielkema zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Halbe Hielkema kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Halbe Hielkema worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Halbe Hielkema.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Halbe Hielkema heeft geen zeggenschap over deze websites. Halbe Hielkema is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.halbehielkema.nl berusten bij Halbe Hielkema, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de hiervoor genoemde websites.

Halbe Hielkema aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Halbe Hielkema op welke manier dan ook.

Het Nederlands Recht is van toepassing.